آخرین ویرایش : September 27, 2015

ایمان حامد عبدالجبار الطائی

تاریخ تولد ۱۹۶۰م.
محل تولد شهر بابل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

هنرمند و نقاش، مدرس مرکز هنرهای زیبا دختران، عضو مرکز هنری «دارلین» بغداد، همکاری با شبکه های ماهواره ای عراقی در خصوص برنامه های مرتبط با زنان و کودکان، وی مدتی را به دلیل همراهی کردن مبارزات علیه رژیم صدام حسین در خارج از کشور سپری کرد.


done in 0.0428 seconds