آخرین ویرایش : February 17, 2012

عارض عبدالله احمد

معروف به : ئاریز

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
رئیس کمیسیون ارتباطات و روشنفکری در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون پیگیری ماده 140 قانون اساسی در پارلمان دوم کردستان .

عضو

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق


1998-1997 عضو شورای فرماندهی نیروهای پیشمرگه کردستان بوده است .
1999-1998 معاون قسمت هماهنگی امور پیشمرگه ها بوده است .


کارمند

مجله ریبازی نوی (چاپ کردستان عراق)


معاون سردبیر مجله " ریبازی نوی "


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


در انتخابات اخیر تعیین اعضای کمیته مرکزی حزب اتحادیه میهنی کردستان با کسب 548 رای در مکان پنجم قرار گرفت .
 از سال 1993 تا 1994 عضو دفتر هماهنگی حزب بوده است .تاریخ تولد ۱۹۶۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه info_arez@yahoo.com

توضیحات بیشتر:
  • وی یکی از طرفداران حمایت از کردهای مقیم شوروی سابق در اوکراین و دیگر جمهوری های مستقل است و خواهان اعطای شناسنامه به آن ها است .
  • از سال 1994 تا 1997 به عنوان معاون انجمن سوران فعالیت می کرده است .
  • 1999-2001 معاون مسائل مرتبط با شورش کردها بوده است .
  • 2002-2003 عضو شورای فرماندهی .

done in 0.058 seconds