آخرین ویرایش : September 6, 2015

اندرواس یوحنا گورگیس

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. )
در دوره دوم_رئیس کمیسیون کار

مشاور


تاریخ تولد ۱۹۶۹م.
محل تولد استان دهوک
ملیت کشور عراق
قومیت آشوری

done in 0.0507 seconds