آخرین ویرایش : February 21, 2012

ابراهیم محمد ابراهیم حمد الحادی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. )

عضو دور دوم مجلس نمایندگان از استان مرکزی.

موسس

عضو

مدرس

مراکز آموزشی


مدرس آموزش اسلامی

کارمند

رادیو و تلویزیون بحرینوی از پیشگامان ساخت برنامه‏ های اسلامی در رادیو و تلویزیون بحرین و سایر مناطق به شمار می رود و همچنین مشاور حقوقی برنامه رادیویی " خلکم علی بالنا " است.


گرایشات


عضو


آثار


نویسنده


سایر موارد


مرتبط با


ابراهیم محمد ابراهیم حمد الحادی

تاریخ تولد ۱۹۶۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد استان محرق
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب
پیرو مذهب سنی
رایانامه ebrahim-alhadi@almenber.org

توضیحات بیشتر:
  • دارای دو دختر و یک پسر
  •  تالیف مقالات در مطبوعات داخلی و خارجی
  • امام مسجد "سبیکة بنت ابراهیم الانصاری"
  •  خطیب سابق مسجد " شیخ خلیفه بن سلمان " در الجسره
  • رئیس کمیته بازسازی مساجد شهر عیسی
  • صاحب مجلس هفتگی خانواده الحادی در منطقه
  • مسئول سابق گروه پیشاهنگی " احمد الفاتح "
  • موسس گروه پیشاهنگی " لشیخ محمد بن خلیفة  بن سلمان آل خلیفة "

done in 0.065 seconds