آخرین ویرایش : September 5, 2015

امین فیضی بیگ

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


سرهنگ

مدیر


آثار


نویسنده

" إجمال النتائج فی الریاضیات و الهیئتة "

( از ۱۸۹۳م. )

" طبقات الهواء "


تحقیقی در زمینه علم هواشناسی و شیمی

" تفرقة ریاضة فی عام الجبر "

( از ۱۹۱۱م. )

" شعاعات "


کتاب شعر_استانبول 1911 و 1952

" هوای نسیمی "


زیدگی نامه شعرا و ادبای کرد و گزیده ای از آثار انها در کتاب «ئه نجمه ن أدیبانی کورد»

" ئه نجمه ن أدیبانی کورد "


گزیده ای از آثار شعرا و ادبای کرد_استانبول 1921

" علم و ارادة "


استانبول 1925


تاریخ تولد ۱۸۶۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۲۸م.
محل تولد شهر سلیمانیه
محل درگذشت شهر استانبول
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

شاعر، ادیب، ریاضی دان، افسر عثمانی، فرمانده توپخانه بصره 1981، مشارکت در جنگ های عثمانی، مدیر مدرسه «الاعدادیه» بغداد، عضو کمیته علمی پاریس. بعد از اعلان حکومت مشروطه بازنشسته 1909 و دچار سکته مغزی شد و برای چندین سال در بیمارستان های استانبول تحت مداوا قرار گرفت و در یکی از آسایشگاه ها در استانبول فوت کرد، وی یکی از حامیان جنبش علمی ادبی کرد بود، او از سوی کمیته علمی پاریس مدال دریافت کرد.


done in 0.053 seconds