آخرین ویرایش : September 4, 2015

امین زکی سلیمان

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه نظامی استانبول

( تا ۱۹۰۵م. )
فارغ التحصیا با درجه ستوان دوم


مناصب و مشاغل


سرلشگر

ستاد کل ارتش عراق

( از ۱۹۴۰م. )
سرهنگ دوم 1930، فرمانده گردان پیاده نظام چهارم، سرهنگ 1934، فرمانده ستون دوم سپاه کرکوک 1936


تاریخ تولد ۱۸۸۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۲م.
محل تولد شهر بغداد
محل درگذشت شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
کرد اربیل

توضیحات بیشتر:

افسر ارتش عثمانی، مشارکت در انقلاب به منظور آزادسازس سوریه تا زمان سقوط آن به دست قوای فرانسه، پیوستن به ارتش عراق 1921 با درجه سرگردی، فعالیت در بخش مدیریتی و سپس ارتقا در مناصب مختلف، مشارکت در تمام جنبش های ارتش. وی اولین افسر عراقی است که به درجه درجه سرلشگری ارتقا پیدا کرد، فرمانده انضباط نظامی، نماینده ارتش عراق 1940. اعلام تشکیل حکومت دفتع ملی به نام وی و به ریاست رشید عالی گیلانی به همراه وی و نیز الشریف شرف و فرمانده نظامیان به ایران گریخت و هنگامی که به وطن بازگشت تا هنگام مرگ در عزلت به سر برد.در شورای عرفی نظامی محاکمه و به مدت پنج سال زندانی شد.کسب چندین مدال.


done in 0.0471 seconds