آخرین ویرایش : August 31, 2015

امین پاشا الرواندوزی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۳۵م. )
نماینده اربیل

رئیس


تاریخ تولد ۱۸۶۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۳۴م.
محل تولد شهر رواندوز
محل درگذشت شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • وی در مدرسه نظامی ترکیه و سپس مدرسه ستاد جنگ عراق تحصیل کرد.
  • وی در ابتدا افسر توپخانه ارتش عثمانی بود سپس به درجه سرلشگری رسید ، فرمانده جنگ جهانی شد، در ساالا 1918 بعد از جنگ به عراق بازگشت.

done in 0.0729 seconds