آخرین ویرایش : August 31, 2015

آیت الله امین الصافی

تحصیلات


محل تحصیل

حوزه علمیه نجف


تحصیل نزد مجتهدان حوزه و دریافت مدرک فقه و روایت و اصول نزد آنها

کشور بحرین


تحصیل نزد گروهی از بزرگان و علمای بحرین.


آثار


نویسنده

" وحی الامین "


یکی از چند رساله فقهی و اجتماعی وی

" الوجیز فی تراجم ال السید عبدالعزیز "


یکی از چنر رساله فقهی و اجتماعی وی

" حاشیة العروة الوثقی "


یکی از چند رساله فقهی و اجتماعی وی، او این رساله ها را به منظور پاسخگویی به بعضی مقلدان لبنانی و سوری خود به رشته تحریر درآورده است.


محل سکونت کشور بحرین
برای مدتی کوتاه
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی علامه سید محمد امین بن سید علی سید صافی می باشد.
  • عالم علم اصول، فقیه، عالم علم حدیث، شاعر، قاضی در بحرین، وی برادر شاعر مشهور نجف احمد الصافی و سید محمد رضا الصافی از رهبران انقلاب دهه بیست استقلال عراق بود، خاندان او به سرسختی، زهد، مبارزه علیه استبداد عثمانی و انگلیسی شهرت دارند و دارای ریشه های اصیل فقهی هستند.
  • تألیفات: چاپ اشعار او توسط انتشارات المنطق، انتشار اشعار او در مجلات داخلی و لبنان. خاطرات دست نوشته درباره انقلاب بزرگ عراق 1920 که در آن به شرح دلایل و نتایج انقلاب و نقش وی در این انقلاب و حضور وی به عنوان نماینده این انقلاب در میان قبایل عرب مناطق شامیه و دیوانیه پرداخته است. منظومه ای فقهی با موضوع نماز تحت عنوان «وحی الامین» در 300 بیت به همراه شرح مفصل آن، دارای آثار علمی متعدد.

done in 0.052 seconds