آخرین ویرایش : August 31, 2015

امین الرواندوزی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق


نماینده رواندوز در دور ششم بعد از بازنشستگی


تاریخ تولد ۱۹۰۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۸م.
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

افسر، سرهنگ، وی به نیروهای شیخ محمود حفید پیوست و از حکومت او پشتیبانی کرد.


done in 0.0506 seconds