آخرین ویرایش : August 28, 2015

امیرة نورالدین داود آل سلیم

تحصیلات


محل تحصیل

دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره

( تا ۱۹۴۷م. )
لیسانس ادبیات

دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره

( تا ۱۹۵۷م. )
فوق لیسانس ادبیات عربی


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس ملی عراق

( از ۱۹۸۴م. تا ۱۹۸۸م. )

عضو

مجمع علمی عراق

( از ۱۹۹۶م. )

مدرس


تاریخ تولد ۱۹۲۵م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • تکمیل تحصیلات مقدماتی در بغداد1943.
  • مدرس دبیرستان 1963_1947، دانشیار و مدرس دانشکده دختران 1969_1963، رئیس مؤسسه هنرهای کاربردی تحت نظر هیئت مؤسسان هنری وزرات آموش عالی و پژوهش علمی تا زمان بازنشستگی1992،مشارکت در چندین همایش و کنفرانس های داخلی، عربی و جهانی از جمله کنفرانس های فدراسیون عربی آموزش تکنولوژی منعقد در بغداد،امّان و مراکش 1989_1981و ....، مسلط به زبان های عربی، انگلیسی، ترکی و علاقه مند به زبان های فرانسه و فارسی.
  • تألیفات:وی چندین مقاله و پژوهش به کمیته های فرهنگی و همایش فدراسیون آموزش و تکنولوژی و....اراده داده است، او اشعار برگزیده ای به عربی ترجمه کرده است.

done in 0.0571 seconds