آخرین ویرایش : August 21, 2015

امل الجبوری

تحصیلات


محل تحصیل

دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد

( تا ۱۹۸۷م. )
لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی


مناصب و مشاغل


عضو


آثار


نویسنده

" خمر الجراح "


اولین دیوان شعری وی 1986

" اعتقینی ایتها الکلمات "


دومین دیوان وی _اردن 1994

مترجم

" موت الحلاح "


اثر نویسنده آمریکایی هربرت میسن، که در حقیقت یک نمایشنامه منظوم است.


تاریخ تولد ۱۹۶۶م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی امل ظاهر حسن الجبوری است.
  • شعر، مؤسس انتشارات «دارالمسار» و چاپ ترجمه چند کتاب از زبان انگلیسی، خبرنگار مطبوعاتی در روزنامه های پاریس و خلیج فارس در زمینه نگارش موضوعات ادبی،مشارکت در جشناره های داخلی و عربی و ارائه تعدادی از قصائد خود در این جشنواره ها، مشارکت در کنفرانس شعر عربی_اسپانیایی در یمن 1990، مشارکت در فعالیت های نمایشگاه های بینالمللی کتب در پاریس 1990، مشارکت در جشنواره های ادبی در اردن،.
  • انتشار اشعار وی در مجلات عربی.

done in 0.0502 seconds