آخرین ویرایش : January 6, 2012

ابراهیم محمد ابراهیم بوصندل

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. )
نماینده دور دوم مجلس نمایندگان بحرین از استان محرق.

موسس

کتابخانه و انتشارات الریان

( از ۱۹۹۶م. )

وی مالک این مجموعه نیز به شمار می رود.

دبیرکل

مدرس

مدرسه الایمان در بحرین

( از ۱۹۹۳م. تا ۱۹۹۵م. )

روزنامه نگار

روزنامه الوطن (چاپ بحرین)


ستون نویس روزنامه

روزنامه الایام (چاپ بحرین)


ستون نویس روزنامه

کارمند

فرودگاه بحرین

( از ۱۹۸۲م. )
خدمت در بخش خدمات فرودگاه بحرین

بانک ملی بحرین

( از ۱۹۸۲م. )

شرکت اینوست کورپ (انفستکورب)

( از ۱۹۸۳م. )

شرکت "Manufacturers Hanover Trust"

( از ۱۹۸۴م. تا ۱۹۸۷م. )

بانک اسلامی فیصل

( از ۱۹۸۳م. )

شرکت عربی مهندسی رباتیک

( از ۱۹۸۸م. تا ۱۹۹۲م. )

شرکت سرمایه گذاری اسلامی خلیج [فارس]

( از ۱۹۹۷م. تا ۱۹۹۹م. )

بانک بحرینی "الشامل"

( از ۲۰۰۰م. تا ۲۰۰۳م. )


گرایشات


موسس

دبیرکل

عضو


ابراهیم محمد ابراهیم بوصندل

تاریخ تولد ۱۹۶۴/۰۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد استان محرق
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب
پیرو مذهب سلفی
رایانامه bosundal@batelco.com.bh

توضیحات بیشتر:
  • دارای چهار فرزند به نام های ریان، محمد، عمار و هند.
  • خطیب مسجد "أبی عبیدة بن الجراح" در منطقه قلالی.
  • وی دوره ‏هایی در زمینه حسابداری، اقتصاد سنتی و اسلامی، کامپیوتر، حقوق گذرانده و همچنین در کارگاه‏ های آموزشی در حوزه سیاست و قانون اساسی بحرین شرکت کرده است.

done in 0.0661 seconds