آخرین ویرایش : August 16, 2015

الهام عبدالکریم جاسم

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بصره


تحصیلات مقدماتی

دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد

( تا ۱۹۷۶م. )
لیسانس ادبیات


مناصب و مشاغل


سردبیر


آثار


نویسنده

" خاتم الربیع الابدی "


رمان1995

" الماء و النار "


رمان 2001

" الصمت "


رمان 2003

" منحنی خطر "


مجموعه داستان


تاریخ تولد ۱۹۵۳م.
محل تولد استان دیاله
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

داستان و رمان نویس، رئیس کنفرانس «المرأة الثقافی» ،مشارکت در کنفرانس های آلمان و تونس.

انتشار اولین داستان کوتاه در مجله «الکلمة» 1973، ادامه با انتشار داستان در مجلات ادبی.


done in 0.0538 seconds