آخرین ویرایش : August 15, 2015

یحیی علی آغا

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده


تاریخ تولد ۱۹۳۴م.
محل تولد شهر موصل

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی یحیی آغا بن علی آغا بن موسی آغا بن ... الی احمد بیگ سنبسی طائی می باشد.
  • فارغ التحصیل دانشکده حقوق 1965
  • شیخ عشیره «البیجوان» آگاه به تاریخ ادبیات و حقوق
  • مدیر بانک کشاورزی 1971-1994 و استعفا از مدیریت برای اداره امور عشیره در اواسط دهه نود میلادی
  • فرزندش علی نام دارد.

done in 0.0469 seconds