آخرین ویرایش : August 14, 2015

اکرم فهمی

مناصب و مشاغل


معاون

دانشگاه بغداد عراق


معاون ریاست دانشسرای تربیت بدنی در اواخر دهه پنجاه قرن گذشته.

کارمند

وزارت علوم عراق

( از ۱۹۴۸م. )
مدیر تربیت بدنی


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۱۲م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • فارغ التحصیل دانشسرای تربیت معلم سوئد، فارغ التحصیل دانشکده نظامی 1938.
  • تحلیلگر در حوزه مباحث ورزشی، رهبری دو هیئت ورزشکاران عراق در بازی های المپیک در لندن 1948 و رم 1960، معلم تربیت بدنی در مدارس، عضو انجمن های ورزشی بین المللی، دارای مسئولیت ویژه در کمیته المپیک عراق.

done in 0.041 seconds