آخرین ویرایش : August 11, 2015

اکرم شکری

تحصیلات


محل تحصیل

کشور انگلستان


تحصیل در رشته نقاشی 1931


تاریخ تولد ۱۹۱۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۳م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • هنرمند هنرهای تجسمی، مدرس رشته نقاشی، انتقال به سازمان مدیریت آثار باستانی به عنوان نقاش به همراه فائق حسن و جواد سلیم، مؤسس هسته مرکزی انجمن هنری به همراه باقی پیشگامان در این زمینه1941 که عنایت ویژه ای به هنر نقاشی داشتند تحت عنوان «انجمن دوستداران هنر» که شامل نسل های مختلف از نقاشان می شد.
  • نماینده عراق در یکی از نمایشگاه هایی که در قاهره برگزار شد 1947، ارائه تعدادی از نقاشی های خود در کنفرانس یونسکو در بیروت 1948، مشارکت در نمایشگاه های انجمن دوستداران هنر1942_1941، بعضی از نقاشی های وی در میان مردم مورد استقبال قرار گرفت. از آن جمله می توان به «الحیدر خانه» ،«الشرفة» و «مصیوغه» اشاره کرد.

done in 0.0405 seconds