آخرین ویرایش : January 30, 2012

عبدالوهاب حسین علی احمد اسماعیل

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه المعامیر در بحرین


دوره ابتدایی

مدرسه سترة در بحرین


دوره راهنمایی

دبیرستان شهر عیسی


دوره متوسطه

دانشگاه کویت

( تا ۱۹۷۷م. )
لیسانس فلسفه و اجتماع


گرایشات


موسس

دبیرکل

جنبش وفاء در بحرین


این جنبش از سوی حکومت غیرقانونی خوانده شده است.

رئیس

عضو

"جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة" در بحرین

( از ۲۰۰۱م. )
رئیس کمیته تدارکات جمعیت الوفاق. وی از حزب الوفاق به دلیل عدم اعتقاد به مشارکت سیاسی در پارلمان و حکومت جدا شد.


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام برادر


سایر موارد


مرتبطین

حسن علی حسن مشیمع


رهبری قیام شیعیان همراه با شیخ عبدالامیر الجمری و عبدالوهاب حسین در دهه 90 برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی.


عبدالوهاب حسین علی احمد اسماعیل

تاریخ تولد ۱۹۵۴م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب - بحرانی
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

* وی پنج فرزند به نامهای عقیله، حوراء، حسین، آمنه و احمد دارد. 

* دارای سابقه سه سال تدریس و 15 سال فعالیت اجتماعی است. 

* وی از معارضان تندرو و مخالف مشارکت سیاسی شیعیان در حکومت به شمار میرود.  

* در دهه 90 از اعضای " اصحاب المبادره "  و  کمیته " العریضه " ،  و خواستار احیای پارلمان بود و همراه با عبدالامیر الجمری و حسن مشیمع اعتراضات شیعیان به حکومت برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی را رهبری میکرد.

* دو بار در تاریخ‏ 17 مارس 1995 تا 10 سپتامبر 1995 و سپس 14 ژانویه 1996 تا 5 فوریه 2001 دستگیری شده است.

* عبدالوهاب حسین پس از اعتراضات فوریه 2011 مردم بحرین، به حمایت از معترضین پرداخت و در ماه مارس همین سال دستگیر شد. دادگاه نظامی وی را به اتهام تلاش برای براندازی حکومت سلطنتی در ژوئن 2011 به حبس ابد محکوم کرد.


done in 0.061 seconds