آخرین ویرایش : August 9, 2015

اکرم احمد

آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۰۶م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۸م.
محل تولد شهر بغداد
به عبارتی دیگر منطقه عشار در مرکز بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی اکرم احمد توفیق البغدادی است.
  • تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در بغداد، سپس ترک تحصیلات رسمی و گرایش به تحصیل علمی نزد علمای بغداد و از آن جمله عبدالوهاب النائب و قاسم القیسی و دریافت اجازه در زمینه علوم شرعی.
  • شاعر، نویسنده، انتصاب در مناصب عالی رتبه مدیریتی دولتی از ابتدای 1926 در تعدادی از شهر های عراق و از آن جمله قائم مقام و استاندار، حضور در مجالس ادبی بغداد و قرائت اشعار و قصائد خود در این مجالس، شهرت وی در سرودن بداهه و سخنوری بوده است.
  • نوشته های وی در روزنامه های «الحاصد» ، «العراق»، « الفلقة»، « القیظة» و «الوادی» به چاپ رسیده است،  برخی از اشعار وی در کتاب «شعراء بغداد» اثر علی الخاقانی منتشر شده است.

done in 0.0461 seconds