آخرین ویرایش : August 4, 2015

اعتماد یوسف احمد القصیری

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


رئیس

عضو


آثار


نویسنده


محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • پژوهشگر آثار اسلامی، مشارکت در چند کنفرانس فرهنگی در داخل کشور
  • پژوهش های منتشر شده در مجلات دانشگاهی

done in 0.0554 seconds