آخرین ویرایش : July 28, 2015

اسماعیل عبدالله السامرائی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


موسس

روزنامه الرشاد


انتشار روزنامه الرشاد به نام برادرش سید یوسف السامرائی این روزنامه زبان جنبش الحریة و الائتلاف بود.


گرایشات


موسس

حزب الحریة و الائتلاف

( از ۱۹۱۱م. )
همراه سلیمان فیضی و سید عبدالکریم السامرائی و عبدالمحسن الطباطبائی، اهداف این حزب دفاع از عربیت و مقاومت در برابر جنبش ترک های جوان بودکه این جنبش توسط رهبر شاخه عراق جنبش «الاتحاد و الترقی» در ترکیه یعنی سید طالب النقیب که بنا به درخواست مؤسسین این حزب ریاست آن را عهده دار شده بود رهبری می شد.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به


تاریخ تولد ۱۸۸۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۱م.
محل تولد شهر بغداد
السوق الجدید در کرخ بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • دارای چند فرزند همچون محیی الدین اسماعیل، مسلط به زبان ترکی، تحصیل علوم عربی نزد برادرش سید نجم الدین عبدالله السامرائی، تحصیل علوم مختلف در بصره نزد سید عبدالعزیز الناصری التکریتی .
  • از پیشگامان روشنگری اندیشه سیاسی، شاعر، مؤلف، اشتغال به امور کشاورزی پس از وفات برادرش، معتمد سید احمد پاشا النقیب به عنوان ناظر در املاک و اراضی وی، سخنران و برپایی مجالس ادبی در منزل خود، در حالی که در ایام کودکی به سر می برد پدر خود را از دست داد و کفالت او را برادر بزرگش سید نجم الدین عبدالله السامرائی (شاعر و مسلط به علوم و ادب عرب) بر عهده گرفت، اندکی قبل از جنگ جهانی اول به همراه برادر خود به بصره مهاجرت کرد،مکاتبه با شیخ علی یوسف صاحب روزنامه «المؤید»در قاهره، وی از بر عهده گرفتن هرگونه پست و منصبی در طول حکومت ملی به رغم پافشاری علی جودت الایوبی که از دوستان قدیم وی و استاندار بصره بود امتناع کرد.
  • تألیفات: نگارش رسائل، مقالات و اشعار، وی کتب خطی بسیاری در علوم شرعی و عربی از خود به یادگار گذاشته است.

done in 0.0517 seconds