آخرین ویرایش : July 26, 2015

اسماعیل طه معتوق الجابری

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بصره عراق

( تا ۱۹۷۹م. )
لیسانس علوم تربیتی

شهر بصره

( تا ۱۹۷۵م. )
تحصیلات مقدماتی در منطقه «القرنه»

دانشگاه کوفه عراق

( تا ۲۰۰۲م. )
فوق لیسانس تاریخ

دانشگاه کوفه عراق

( تا ۲۰۱۱م. )
دکتری تاریخ جدید


مناصب و مشاغل


مدرس


تاریخ تولد ۱۹۵۵م.
محل تولد شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • از سادات موسوی
  • مدرس در مدارس بابل و بغداد

done in 0.0599 seconds