آخرین ویرایش : July 19, 2015

اسماعیل بیگ عبدالله رواندزی

تاریخ تولد ۱۸۹۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۳۳م.
محل درگذشت شهر خلیفان
ملیت کشور عراق

done in 0.0479 seconds