آخرین ویرایش : July 12, 2015

اسماعیل الشیخلی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


موسس

انجمن هنرمندان عراق

( از ۱۹۵۶م. )
او یکی از مؤسسان این انجمن می باشد.

رئیس

مدرس

کارمند

وزارت فرهنگ عراق


مدیر کل اداره هنر


تاریخ تولد ۱۹۲۴م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۲م.
محل تولد شهر بغداد
محله قهوه شکر
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

تکمیل تحصیلات متوسطه در متوسطه مرکزی 1945، هنرمند تجسمی، اولین عضو انجمن پیشگامان، رئیس بخش آماده سازی معلمان، دریافت لقب «استاد هنر» از آکادمی هنرهای زیبا

از آثار او می توان شرکت در انجمن نمایشگاه دوستان هنر در 1946، نمایشگاه های شخصی متعدد، مشارکت در چند نمایشگاه نقاشی در عراق و خارج از آن را نام برد.


done in 0.0514 seconds