آخرین ویرایش : July 6, 2015

یاسین النصیر

آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۴۱م.
محل تولد شهر بصره

توضیحات بیشتر:

 

  • فعالیت در زمینه آموزش و تدریس طی یک ربع قرن
  • فعالیت در زمینه روزنامه نگاری در تعدادی از روزنامه ها چون: «طریق الشعب» و «الفکر الجدید»
  • نگارش بخشی از برنامه های فرهنگی در رادیو و تلوزیون
  • عضو هیئت مدیره اتحادیه ادبا در طول دهه هفتاد
  • فعالیت در زمینه تئاتر عراق در شهر بصره و مشارکت در تشکیل تعدادی از گروه های تئاتر همچون گروه تئاتر معاصر بصره و گروه نمایشنامه نویسی.
  •  

done in 0.0456 seconds