آخرین ویرایش : July 5, 2015

اسعد هادی مصطفی الحیدری

محل سکونت شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «الحیدریه»از عشیره «الصفویه» ساکن در بصره و منسوب به سادات است .


done in 0.0418 seconds