آخرین ویرایش : December 31, 2011

ثریا العریض

روابط خانوادگی


نام پدر


ثریا العریض

تاریخ تولد ۱۹۴۸/۰۶م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور عربستان سعودی
کشور بحرین

توضیحات بیشتر:

وی اولین زن در حوزه کشورهای عربی خلیج فارس بود که موفق به کسب مدرک دکترا شد.


done in 0.0436 seconds