آخرین ویرایش : June 30, 2015

اسعد جابر غالی

مناصب و مشاغل


عضویت در


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به


تاریخ تولد ۱۹۰۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۷م.
محل تولد استان میسان
قلعه صالح
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب مندائی(صابئی)

توضیحات بیشتر:
  • او در سال 1926 به مدرسه نظامی سلطنتی وارد شد .
  • وی از حامیان جنبش ملی 1941 رشید عالی گیلانی در ارتش عراق بود .
  • وی بالاترین افسر مندائی شاغل در ارتش عراق طی دوران سلطنتی بود .
  • وی در سال 1946 بنا به تقاضای شخصی از کار بازنشسته شد . او از طرف ملک غازی دعوت به تدریس در مدرسه سلطنتی نظامی شد .
  • او به زبان های انگلیسی و فارسی آشنا بود .

done in 0.0529 seconds