آخرین ویرایش : June 28, 2015

اسامه النقشبندی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۶۳م. )
لیسانس اقتصاد


مناصب و مشاغل


عضو

کارمند

کتابخانه موزه عراق

( از ۱۹۶۲م. تا ۱۹۸۸م. )
مسئول بخش نسخه های خطی


آثار


نویسنده

پژوهشگر


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


تاریخ تولد ۱۹۳۸م.
محل تولد شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او یکی از نمایندگان اعزامی به قاهره به منظور پژوهش به روی نسخه های خطی از طرف دانشگاه بین المللی العربیه در سال 1971 بود. او مدیر نسخه های خطی « دارالصدام » بود .او به مناسبت تلاش در علم شناسایی نسخه های خطی از جشنواره جهانی خط بغداد تقدیرنامه دریافت نمود .او با دکتر مصطفی جواد با ارائه 4 مقاله در روزنامه « الجمهوریة » پیرامون مرقد ابن الجوزی در 1967 مناظره مکتوب کرد . او در کنفرانس های عربی در قاهره و صنعا شرکت نمود .او 22 کتاب در زمینه نسخه های خطی ، آثار باستانی و تاریخ تألیف نموده است .


done in 0.0509 seconds