آخرین ویرایش : June 26, 2015

یاسر عباس

معروف به : امیر ربیعة

تاریخ تولد ۱۹۰۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۵م.
محل تولد استان ذیقار
در منطقه الصفاوه  از توابع شهرستان رفاعی

توضیحات بیشتر:

نام کامل وی  یاسر بن عباس بن دعاج بن زید بن ... الی منجد  می باشد. شیخ عشیره «آل سایر» مشتمل بر «آل یاسر الدعاج و آل یاسر الزراک» از قبیله  «بنی رکاب» نماینده عشایر در کنفرانس ها و مجالس صلح عشایری ، بین شیخ یاسر و پسر عمویش شیخ شیاع در ریاست آل یاسر تعاون و همکاری بود ، فرزندانش عبدعلی، عبدالحسن، عبدالله، عبدالامیر و عبدالرحیم نام دارند.


done in 0.0516 seconds