آخرین ویرایش : June 26, 2015

ادیبه ابراهیم رفعت

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


رئیس

انجمن البیت العربی

( از ۱۹۴۸م. )

عضو

کارمند

وزارت آموزش و پرورش عراق


بازرس آموزش و پرورش


تاریخ تولد ۱۹۲۰م.
محل تولد شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او تحصیلات مقدماتی را درسال 1937 در بغداد به پایان رساند .
  • او از فعالان اجتماعی دهه چهل قرن گذشته میلادی و از پیشگامان فعالیت های اجتماعی می باشد .
  • او استاد دانشکده عالی پادشاهی بود .
  • وی در جنبش ها و انجمن های زنان شرکت می کرد ، او در سال 1956 اولین پرورشگاه کودکان بی سرپرست در عراق ، در سال 1959 پرورشگاه کودکان زنان کارگر و در سال 1973 اولین مهد کودک عراق را تأسیس نمود .

done in 0.0506 seconds