آخرین ویرایش : June 22, 2015

ادیب کمال الدین

مناصب و مشاغل


عضو


آثار


نویسنده

" تساؤلات"


عنوان اولین قصیده وی ، منتشر شده در روزنامه الراصد1974

" تفاضیل "


دیوان شعر 1976

کتاب " دیوان "


1981

" جیم "


1989

" اخبار المعنی "


1996


تاریخ تولد ۱۹۵۳م.
محل تولد شهر حله
ملیت کشور عراق

done in 0.0452 seconds