آخرین ویرایش : June 21, 2015

ادهم ابراهیم خالد

تحصیلات


محل تحصیل


تاریخ تولد ۱۹۳۴م.
محل تولد استان دیاله
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او نقاش است، تعدادی نمایشگاه برکزار کرده و در نمایشگاه ها و کنفرانس های مختلف مشارکت نموده  است . وی در اصول و پایه هنر نقاشی مطالعه نموده و عضو جمعیت و اتحادیه طراحان می باشد . وی طراح دکور در تلویزیون تربیت بود .


done in 0.0437 seconds