آخرین ویرایش : June 8, 2015

احمد آغا کرکوکلی زاده

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق


نماینده کرکوک برای دو دوره 1937


تاریخ تولد ۱۸۸۱م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۱م.
محل تولد شهر سلیمانیه
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

وی از منطقه « ماوت _قامیشی و دری » به سلیمانیه مهاجرت کردند .. قسمتی از شهر کرکوک (احتمالاً بازار)به نام اوست .


done in 0.0482 seconds