آخرین ویرایش : February 14, 2012

عبدالله حسن القرمزی

مناصب و مشاغل


مدرس


روابط خانوادگی


نام پدر

نام خواهرتوضیحات بیشتر:

شاعر و مبارز بحرینی که بارها تجربه زندان را داشته است. از شاخص‏ ترین و مشهورترین شعرای هیئت‏ های عزاداری حسینی است که اشعارش توسط مداحان معروفی چون شیخ حسن الاکرف، ملا باسم کربلایی و صالح درازی و... خوانده می‏ شود.


done in 0.0483 seconds