آخرین ویرایش : May 24, 2015

احمد محمد امین

مناصب و مشاغل


عضو

مدرس


آثار


نویسنده

" ممرات فی دفاتر الطفوله "


مجموعه داستانی _1984

" طائر الدلیل "


مجموعه داستانی که در دست چاپ است .


تاریخ تولد ۱۹۳۷م.
محل تولد استان کرکوک
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

داستان نویس


done in 0.0803 seconds