آخرین ویرایش : May 11, 2015

احمد عاتی عابش

محل سکونت استان کرکوک
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او شیخ عشیره « الطلاع » از قبیله « بنوجمیل » ساکن در کرکوک و منسوب به سادات است .


done in 0.0405 seconds