آخرین ویرایش : May 11, 2015

احمد صالح عبید

محل سکونت استان کرکوک
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او شیخ عشیره « آلبو عبید » از قبیله « بنوعز » ساکن در شهرستان کرکوک و منسوب به سادات است .


done in 0.021 seconds