آخرین ویرایش : January 7, 2012

محمد صالح اسماعیل

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حقوق و امور قضایی پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد استان سلیمانیه
متولد خیاران رانیه در سلیمانیه .
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه mohamed_salih@yahoo.com

done in 0.0547 seconds