آخرین ویرایش : April 11, 2015

احمد درویش

مناصب و مشاغل


کارمند

شهرداری سلیمانیه


فعالیت در چاپخانه شهرداری

دادگاه سلیمانیه

( از ۱۹۳۴م. تا ۱۹۷۰م. )


آثار


نویسنده

دیوان " به یمان و شیوه ن "


دیوان شعر اول 1970

" دیوان أخول "


دیوان شعر دوم 1982


تاریخ تولد ۱۹۱۱م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۸م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

وی متأثر از شعرای بزرگ کرد همچون « بیره میرد » ، « فائق بیکس » و « عبدالله گوران » بود .


done in 0.042 seconds