آخرین ویرایش : April 6, 2015

احمد خطاب العمر

تاریخ تولد ۱۹۳۳م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۷م.
محل تولد شهر تکریت
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی در زمینه زبان و آموزش محقق بود و در تعدادی از مناصب آموزشی نیز اشتغال داشت . وی در بیش از 12 کنفرانس فرهنگی در داخل و خارج از کشور شرکت نموده و نیز چند مدال از مژسسات علمی و آموزشی دریافت کرده است .


done in 0.0556 seconds