آخرین ویرایش : April 6, 2015

احمد خطاب التکریتی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشکده ادبیات دانشگاه مستنصریه

( تا ۱۹۷۴م. )
لیسانس زبان عربی


مناصب و مشاغل


عضو

نویسنده

روزنامه الثوره العربیه (چاپ عراق)


رئیس بخش تصحیح خطاهای زبانی و نویسنده صفحات روزنامه _1975


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۴۰م.
محل تولد شهر تکریت
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی شاعر و ویراستار است ، او در زمینه تدریس و آموزش فعالیت می کند .
  • او در مطبوعات داخلی پژوهش های ادبی منتشر کرده و نیز دارای ستون ثابت هفتگی در روزنامه « الثورة » با عنوان « من ازاهیر الفصحی » می باشد . سر آغاز نشر آثار او مقاله ای بود که در مجله « الکتاب و المؤلفین و العراقین » تحت عنوان « معاون سبق الیها الجواهری » که در سال 1974 به چاپ رسید می باشد .

done in 0.0459 seconds