آخرین ویرایش : March 14, 2015

احمد حسن عزیز کریم محمد بیگ

مناصب و مشاغل


عضو

اتحادیه ادیبان کرداتحادیه ادیبان کرد


رئیس بخش سلیمانیه در اتحادیه


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۲۲م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

وی تحصیلات مقدماتی اش را در سلیمانیه گذراند . در سال 1941 معلم مدرسه ابتدائی و در سال 1981 بازنشسته شد . او تحقیقاتی در زمینه وزن شعر کلاسیک کرد دارد .


done in 0.047 seconds