آخرین ویرایش : March 8, 2015

احمد امین نالبند

معروف به : مخلص

تاریخ تولد ۱۸۹۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۶م.
محل درگذشت روستای خشخشا
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

او شاعر است . در سن 73 سالگیوقتی روستای محل زندگی اش توسط یکی از قبایل عشایر در نبرد مسلحانه محاصره شد ، خودکشی کرد .اوو قصاید بسیاری در هجو کسانی که علیه کردها مسلح شدند دارد .


done in 0.0402 seconds