آخرین ویرایش : March 7, 2015

احمد الوائلی

معروف به : امیر الخطباء

تاریخ تولد ۱۹۲۸م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۳م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل او احمد بن شیخ حسون بن سعید بن حمد اللیثی الوائلی و لقب وی امیر الخطباء می باشد .
  • وی فنون خطابه را نزد پدرش آموخت ، در سن 14 سالگی به مطالعه علمی در حوزه علمیه و گذراندن مراحل لغوی و فقهی مقدماتی پرداخت . وی از همان سن نزد خطبای بزرگ منبر حسینی در عصر خود مدیحه سرایی می کرد . وی در خطابه های خویش در منبر حسینی روش و شیوه ای منحصر به فرد داشت و همین علم و شناخت و تحریک ضمائر موجب شده بود تا ملقب به « امیر الخطباء » شود ، وی در پرداختن به مکتب « حسینی » از حافظه نیرومند و دائرة المعارف تاریخی و فرهنگ عربی خود بهره می جست ، او دارای صدایی حزین و مغموم بود و روش وی در خطابه به این ترتیب بود که خطبه خود را با آیه ای از قرآن آغاز و با صحنه ای از صحنه های مصیبت بار حیات امام حسین بن علی (ع) که وجب برانگیخته شدن ضمایر و خواطر بود به پایان می رساند .
  • احمد الوائلی ادیب ، محقق و شاعر بود ، او شاعری بود که شعر خود را وقف مسائل مربوط به قشر مظلوم و ستمدیده کرده بود ، اولین خطیبی بود که میان حوزه علمیه نجف و تمام اقشار اجتماعی در یک سطح پیوند برقرار کرد .

done in 0.0495 seconds