آخرین ویرایش : March 7, 2015

احمد الکولکی

تاریخ تولد ۱۹۲۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۱م.
محل تولد شهر عقره
روستای دوبی در ناحیه سورچی
محل درگذشت شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل او احمد بن بدیع بن سید محمد بن احمد الکولکی بن عبدالله بن آل بن حاجی بن حمزه می باشد .
  • نسب خاندان وی به عشایر سورچی میرسد و نسب شناسان او را از ذریه اهل بیت (ع) دانسته اند .
  • وی شیعه و از شیوخ طریقه نقشبندی که از طرق مهم تصوف در منطقه عقره در شمال عراق است می باشد . او از سوی پدر پیوسته به نسل حضرت امام حسین (ع) و از مادر به خلیفه دوم می رسند، آنها 800 سال قبل از عربستان و از راه شام سپس ترکیه به عراق آمدند . وی جانشین اجدادش در طریقت نقشبندی بود ، مریدان بسیار و کرامات فراوانی داشت . عشایر سورچی دختران او را تکریم میکردند ، به ویژه زریفه ( ظریفه )  احمد که مسئول تکیه بزرگ پدرش بود . او در تکیه خاندان خوداز زمان جوانی  مجالسی برگزار می کرد  و در انجا موعظه می کرد. او به علاقه مندان طریقت نقشبندی آموزش میداد و به ارشاد آنان می پرداخت . تکیه ای که او برپا کرده بود هنوز پابرجاست و سرپرستی آن را دخترش « زریفه » برعهده دارد .

done in 0.0524 seconds