آخرین ویرایش : March 7, 2015

احمد الکردی

حوادث مهم زندگی


مهاجرت به


تاریخ درگذشت ۱۷۸۴م.
محل سکونت شهر دمشق
محل درگذشت شهر حلب
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب شافعی

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی احمد بن الیاس ملقب به الأرجانی الصغیر یا القاموس الماشی ، الدمشقی می باشد .
  • او مقدمات مذهب امام شافعی را نزد پدرش آموخت پدرش از کردهای شهرروز در کردستان عراق بود ، به دمشق امد و در آنجا اقامت گزید . احمد الکردی  شاعر و زبان شناس است ، در برخی مناصب دولتی استانبول نیز اشتغال داشت .
  • او سفرهای زیادی داشت ، در طرابلس ازدواج کرد و در همانجا ماند . در مصر نیز با وزیر محمدد پاشا روابط دوستانه ای برقرار کرد و اشعاری در مدح او گفت ، همراه او به حلب رفت و در آنجا درگذشت .

done in 0.0486 seconds