آخرین ویرایش : March 2, 2015

احمد الصوفی


توضیحات بیشتر:
  • نام کامل او احمد علی سلیمان الصوفی می باشد .
  • وی نزد علمای موصل در مسجد « الرابعیه » تحصیل نمود .
  • وی در حوزه پژوهش تاریخ ابنیه و مؤسسات قضایی و شهرداری در موصل پیشگام بود . در مدارس متوسطه تاریخ درس می داد  او در سال های 1937_1934 بازرس آثار باستانی بود او پس از مدتی از این شغل کناره گیری کرد و مجدداً به تدریس و آموزش مشغول شد .

done in 0.0509 seconds