آخرین ویرایش : March 1, 2015

احمد السید علی البرزنجی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


موسس

مجله " النجمة "

( از ۱۹۷۰م. )
چاپ مجله ویژه کودکان در سلیمانیه

مدیر

خبرنگار

روزنامه " هاوکاری "

( از ۱۹۷۹م. تا ۱۹۸۰م. )

مجله " بیان "

( از ۱۹۷۹م. تا ۱۹۸۰م. )

کارمند


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۴۶م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

او نویسنده ، مدرس و روزنامه نگار کرد است . از دیگر تألیفات اوو میتوان ترجمه داستان های کودکان 1977 ، داستان های کوتاه 1978 ، تحقیق و شرح و نشر روزنامه و مجله با همکاری عبدالقادر علی مردان و چندین مقاله در مجلات و روزنامه های مختلف را نام برد .


done in 0.0607 seconds