آخرین ویرایش : February 28, 2015

احمد الدیوه چی


توضیحات بیشتر:
  • وی در بیان ، فقه و تفسیر نزد علمای موصل تحصیل کرد و چند اجازه علمی دریافت نمود .
  • وی در اسطرلاب در موصل تدریس می کرد ، در سنجار مفتی و سپس در سال 1919 در شهر تلعفر قاضی بود . وی پس از مدتی از کار قضاوت برکنار شد و به موصل بازگشت و به کار تدریس در مدرسة النبی جرجیس (ع) و همچنین در مدرسه برادرش که در جوار منزل او بود مشغول شد .
  • از محضر وی شخصیت های برجسته علمی متعددی فارغ التحصیل شدند.

done in 0.0591 seconds