از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۴۷م.-


توضیحات بیشتر:

این شهر از توابع شهرباژیر در استان سلیمانیه کردستان عراق است.

done in 0.0604 seconds